Totalul afișărilor de pagină

marți, 14 iunie 2011

Ars AmatoriaÎnaintea clipelor unice- acele scurte licăriri ale unei zile cenuşii, Regina îşi pierde planurile şi te aşteaptă culcată, leneşă, cu perdelele trase. Când îţi simte fiinţa, se apropie în vârful picioarelor, abia respirând, cu grija neţărmuită pe care o ai faţă de o pasăre sălbatică şi neîntinată. În prezenţa Reginei, nu-ţi doreşti decât să fugi, pentru a te desfăta de ea... în gând. În grădina aţipită de zori, dragostea Ei te împrăştie în cuvinte şi furtuna Ei te transformă în ploaie.

Chipul tău începe să-i devină odihna ochilor, chiar dacă noaptea o transformă în corupătoarea fără de voie, chiar dacă perspectivele nesigure ale jocului te tulbură. Tabla ei de joc e arsă între voi, ea vrea să nu-i rămână nimic neştiut când te priveşte; ea vrea să-ţi înflăcăreze neliniştile trupului. Acest farmec al Reginei te împrejmuieşte ca o oştire rânduită pentru atac, iar la gleznele ei ridicate pe umerii tăi stâncoşi şi seducători, zornăie inelele Dalilei şi ale lui Judith.

Jocul dragostei este pentru ea ca fructul care trebuie îndepărtat de nevoia de sete, doar pentru a-ţi imagina savoarea neştiută, de fiecare dată mai sălbatică şi mai preţioasă. În furtuna dragostei voastre, stranie e tăcerea pe care o impuneţi universului, şi nu tumultul, stranie e pasiunea care devine o prezenţă pentru celălalt. Văzându-te de mai departe, Regina nu doreşte atingere, ci desluşire a miresmelor, ci plăcere a cercetării chipului, a gâtului, a mâinilor- dovezi singulare ale realităţii secrete şi pline de încântare. Ea vrea să simtă mâna a cărei atingere o face să pălească, mâna pe care e suficient s-o simtă apoi ca să închidă ochii- acel moment al devorării, al lăsării, al ridicării, al luării în braţe- clipele Ei de supunere şi de blândeţe. Şi totuşi, dacă n-ar fi existat Regina, dragostea te-ar mai fi îmblânzit puţin... Cuprins de dragoste, imprimi pe chip expresia superbului fera care pe ea o frământă. Regina devine în jocul dragostei precum Galateea care alungă fiinţa care-i provoacă spaima unicităţii şi care e totuna cu cea pe care o cheamă şi o vrea!

În răscolirea trupurilor voastre, găsiţi mult visata linişte, poate mai mult decât liniştea... Nu există prăpastie între fiinţe pe care îmbrăţişările şi dezmierdările să n-o acopere. Iar tu... iubitul care aude Regina, îi ghiceşti întotdeauna dorinţa chiar înainte de a fi înmugurit.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu